TDOMF ERROR: Headers have already been sent in file /home/yaradan/public_html/wp-config.php on line 39 before session_start() could be called. This may be due to...

DİN-İ HAK, DİN-İ TEVHİD
Buradasınız:Anasayfa » Dini Bilgiler » DİN-İ HAK, DİN-İ TEVHİD

DİN-İ HAK, DİN-İ TEVHİD

İslam itikadına göre beşeriyetin ilk dini, ilham ve talimi ilahi üzerine müesses bir dini tevhid, bir dini hakdır. Beşeriyet, tabiat sahasına atıldığı günden itibaren yaratanı anlamış ve buna ibadet etmiştir. İnsanların dinde olan ihtilaf ve sapıklıkları sonradan arız olma marazi bir hallettir.Birçok ayet ve hadisler bunu natıktır.

 

İlk dinin bir Dini tevhid olması meselesini, bugün ruhuyyun filozoflarıyla, dinler tarihi mütehasıslarından bir çokları da  kabul etmektedir. Birçok tetkikattan sonra bunlar da beşerin ilk mabudu. Halıkı, hakiki, ilk dini, tevhid olduğunu söylemişlerdir. Son asrın filozoflarından ve emsali de insanların tekamüllerinin iptidasında bir nevi tevhidi nisbi akidesinde birleşmiş bulunduklarını söylüyorlar. Bunların ifadeleri de netice itibariyle beşerin ilk dini Allahın birliğine inanmak olduğunu teyid etmektir. Beşerin umumi tarihi de Mısırda, İran da, Hint de, Çin de tevhid üzerine müesses bir dinin esas hatlarını gösterdiği gibi, tarihin aydınlatamadığı birçok asırların içinde bu milletlerin ruhani reislerinin itikat mes’elelerini genişlete genişlete tevhid dinini putperestliğe çevirdikleri görülmektedir. Çok eski zamanlarda aid olup yeni yeni keşfolunan Mısır asarından birinde Semavat ve arzın rabbi olan Allah, alemin halkıdır, kendisi halkolunmamıştır, ne evveli ve ne de ahiri vardır. ibareleri yazılı olduğu görülüyor.

Bu yazı 68248 kez okundu.

Yazar Hakkında

Yazı Sayısı : 489

Yorum Yaz

© 2013 Yaradan.com

Yukarı Dön