TDOMF ERROR: Headers have already been sent in file /home/yaradan/public_html/wp-config.php on line 39 before session_start() could be called. This may be due to...

HANBELİ MEZHEBİ
Buradasınız:Anasayfa » Dini Bilgiler » HANBELİ MEZHEBİ

HANBELİ MEZHEBİ

Hanbelî mezhebinin imamı ( 164) de Bağdatta doğup (241) de yine orada ra’nmetirahmana kavuşan Ahmed bin Hanbelîdir. Bu da büyük müctehidlerdendir. İmamı Ahmedin hadisde ve fıkıhda hocası, Ebu Hanifenin talebesinden olan İmamı Ebû Yusuf tur.

Daha başkalarından da okumuştur. İmamı Şafiî (190) tarihinde Bağdada geldiğinden Ahmed bin Hanbel ile görüşmüş ve”Bağdad da bundan efdal, bundan daha fakîh ve âlim bir kimse görmedim” demişti.

Ahmed bin Hanbelinin en büyük asarı, meşhur «Müsned» idir. Şafiî mezhebinden sonra Hanbeli mezhebi teessüs ederek bazı yerlerde intişar etti. Elyevm Şam, ve Irakda da vardır. Neci d de daha çoktur. Ahmed bin Hanbel içtihadının hilâfına teklif edilen bir meseleyi kabul etmediğinden hapse atılmış ve yirmisekiz ay kadar en şiddetli bir surette hapsedilerek döğülmüştûr. En sonra yediği dayaklardan husule gelen zaiflik tesiriyle, dayanamıyarak rahmeti rahmana kavuşmuştur. Ahmed bin Hanbel, kendi sözlerinin yazılmasını hoş görmezdi. Böyle olmakla beraber sözlerinden ve verdiği fetvalardan otuz cilt kitap yazılmıştır.

İmamı Ahmed bin Hanbel kendisine mahsus olan usul dairesinde içtihat yaptığından İmamı Şafiînin mezhebinden ayrı bir fıkıh mezhebi daha meydana gelmiş ve Şâfiînin mezhebinden sonra Hanbelî mezhebi teessüs eylemişti. İmamı Şafiînin usulü ile, Ahmed bin Hanbelin usulü yekdiğerine yakındır. Diğer mezheplere nisbetle Hanbelî mezhebi o kadar çoğalmamıştır. ilk önce Bağdatda Hanbelîler pek çoktu. Fakat Hülâgû vak’âsndan sonra eski haline gelemedi. Dokuzuncu asrı hicriden sonra daha ziyade azalmıya başladı Şimii Şamda ve Irak da Hanbeliler vardır. En çok Necidde bulunurlar.

Bu yazı 64631 kez okundu.

Yazar Hakkında

Yazı Sayısı : 489

Yorum Yaz

© 2013 Yaradan.com

Yukarı Dön