TDOMF ERROR: Headers have already been sent in file /home/yaradan/public_html/wp-config.php on line 39 before session_start() could be called. This may be due to...

NAMAZ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BÖLÜM (2)
Buradasınız:Anasayfa » Kategorilenmemiş » NAMAZ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BÖLÜM (2)

NAMAZ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BÖLÜM (2)

43-Çocukları olan kadın namaz kılmıyorsa: Kadının namaz kılmayan kocasından çocukları varsa veya kendisi namaz kılmayıp, çocukları varsa, nikâhlarında mevcut olan şüpheye nispet edilirler. (el-Lecnetud Daime)

44- Doğum belirtileri hissettiğim zaman namaz kılmam caiz midir? Kadın, hayız veya nifastan temiz olduğu durumlarda namaz kılar. Lakin doğum öncesi görülen kan nifas kanına tabidir. Bu durumda namaz kılmaz. Ama kan görmezse doğum belirtisi hissetse bile namazı kılar. Tıpkı hasta iken namaz kılanın sancı hissetmekle, aklı gitmediği sürece kendisinden namazın düşmemesi gibi.
45- Kadın, teravih namazı için mescide çıktığı takdirde evde yapması gerekenlerden bazılarını yapamayacaksa çıkmasının hükmü nedir?: O halde çıkmaz, aksine evdeki işlerini yapmas gerekir. Zira ev işlerini tutması vacip, mescide çıkması ise eğer bir zarar söz konusu değilse mubahtır. (İbn Fevzan)

46- Fatiha’yı okuyup okumadığını hatırlamayan ne yapar: Eğer bu düşüncegalip gelip tekrar okumak istemezse, sonra da ihtiyat olsun diye okursa sehiv secdesi gerekmez. Eğer sehiv secdesi yaparsa da sakınca yoktur. (İbn Cibrin)

47- Namazda elleri ve ayakları örtmenin hükmü nedir? : Elleri ve ayaklarını, yanında erkekler olmasa bile namazda her durumda örtmesi gerekir. Zira kadın tamamen avrettir. Ancak eğer yanında mahremi olmayan erkekler yoksa namazda yüzü avret değildir. (İbn Fevzan)
48-Kadının Harameyn’de kıldığı namaz mı, yoksa evinde kıldığı namaz mı daha faziletlidir? Mekke’ye nispet edilene gelince: Harem dâhilinde olan her yer buna izafe edilebilir ve kadın Mekke’de evinde kıldığı namaz ile inşallah bu fazilete ulaşır.Medine’ye nispet edilene gelince: Haremlik vasfı sadece Mescidi Nebevi’dedir. Ama şayet kadın Medine’de, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in sözüne uymak için evinde kılarsa pek çok hayra kavuşması ümit edilir. (İbn Fevzan)

49 Bazen ben namaz kılarken benden beyaz bir sıvı geliyor: Bu sıvı idrar hükmünde olup necistir. Bundan dolayı itsinca edip abdest alman gerekir. Eğer şehvetsiz çıkarsa gusül gerekmez. Bedenine ve elbisene isabet eden yerleri yıkaman gerekir. (el-Lecnetud Daime)

KAÇAN NAMAZIN KAZASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

50-  Sabah namazını kılmak üzere kalktığımda güneşin doğmasından sonra kan görsem namazı iade etmem gerekir mi? :  Evet iade etmen gerekir. Zira zahir olan o ki, aslolan kanın çıkmamış olduğudur. Aslolan çıkmaması olduğuna göre bunun manası, hayız olmadan önceki vakte rastlamış olmasıdır. (İbn Useymin)
 51- Fecirden önce temizlik gören akşam ile yatsıyı kılar mı?: Hayızlı veya nifaslı olan kadın sabahtan önce temizlik görürse akşam ve yatsı namazlarını kılmalıdır. (İbn Baz)

52-  Kadının doğum sancısı tutar ve iki gün namaz kılmazsa ve kan da gelmemişse namazları kaza eder mi? : Evet kaza eder. Zira hastalık sancısı ve benzeri bir sebepten ötürü kişiden namazın vücubu düşmez. Nifas olması için de ondan kan gelmemiştir. (Şeyh es-Sa’dî)

53-  Akşamdan önce temizlenen öğle ile ikindiyi kılar mı?: Hayızlı veya nifaslı olan kadın, güneş batmadan önce temizlik görürse öğle ile ikindiyi cem ederek kılması vacip olur. (İbn Baz)

54- Mesela kadın öğle vaktinde bir saatte hayız olsa ve öğle vaktinin girmiş olmasına rağmen o namazı kılmamışsa, onu kaza etmesi gerekir. Zira temizlendiği zaman tek namazı kaza etmesinde zorluk yoktur. (İbn Useymin)

55- GEÇMİŞ ZAMANLARIN KAZASI:— Bir an evvel namazların kaza edilmesi gerekir. (Ertesi gün aynı namazın vaktine kadar ertelenmez.) — Allah’ın farz kıldığı şekilde tertip üzere kılmalıdır. Yani önce sabah namazını, sonra öğle namazını kılarak kaza eder. (el-Lecnetud Daime)

56- Kaçırılmış namazların kazası: Kasten (mazeretsiz olarak) terk edilmiş namazın kazası yoktur. Geçmişte olandan tevbe etmek ve gelecek için istikamet üzere olmak gerekir. — Ama unutmak, uyumak gibi sebeplerle terk edilen namazların kaza edilmesi gerekir. (İbn Baz)

57- Kadın sabah namazına güneş doğduktan sonra uyanır ve üzerinde kan görürse: Hayızdan temizlendikten sonra sabahnamazını kaza etmelidir. (İbn Useymin)

58- Mesela, vaktin sonunda yetişmişse: Kadın, güneş doğmadan önce bir rekât kılacak kadar vakit geçtikten sonra temizlik görmüşse, temizlendikten sonra sabah namazını kaza etmelidir. Zira bir rekât kılacak kadar vakte yetişmiştir. (İbn Useymin)

59- Sabah namazını güneş doğduktan sonra kılan kimsenin hükmü nedir?: Eğer bunu kasten yapmışsa ilim ehlinden bir topluluğa göre bu küfürdür. Bir müslümanın sabah namazını kılmadan seheri geçirmesi caiz değildir. (İbn Baz)

60- Hayızlı kadın temizlendiği zaman, namaz vaktinin başından veya sonundan bir rekâtını kılabilecek kadar vakte yetişmişse o namazı kılmak üzerine vacip olur. — Mesela vaktin başına yetişmişse: Kadın güneşin batmasından sonra bir rekât namaz kılacak kadar zaman geçtikten sonra hayız olmuşsa, temizlendikten sonra akşam namazını kaza etmesi gerekir. Zira hayız olmadan önce bir rekâtını kılacak kadar vakte yetişmişti. (İbn Useymin)

NAFİLE NAMAZLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

61- Vitir yapmadan önce sabah vakti girerse ne yapılır: Vitir güneş doğduktan sonra kuşluk vaktine ertelenir. Üç rekât kılmak âdeti olan kimse, hastalık veya uyku sebebiyle vitiri gece kılamazsa, kuşluk vaktinde iki selamla, ikişer rekâttan dört rekât kılar. Eğer vitiri beş rekât kılmak âdeti ise, üç selamla ikişer rekât, toplam altı rekât kuşluk vaktinde kılar. (İbn Baz)

62- İşrak Namazı: Bu ilk kuşluk vaktinde kılınan namazdır. En faziletli vakti, güneşin yükselip sıcağın şiddetlendiği zamandır. En azı iki rekât olup en fazlası için sınır yoktur. (İbn Baz)

63-Tevbe Namazı: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den sabit olmuştur: “Herhangi bir kul bir günah işler de sonra en güzel şekilde abdest alıp iki rekât namaz kılar ve günahından Allah’a tevbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.” (Ahmed rivayet etmiştir.) (İbn Baz)

64- Tesbih Namazı: Doğrusu bu konudaki hadisin sahih olmadığıdır. Zira şaz ve münker olup, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den nafile namazlara dâhil nakledilen sahih hadislere muhaliftir. (el-Lecnetud Daime)

65- İş vaktinde kuşluk namazı kılmak: Öğretmen veya idareci işlerinden boş vakit bulabilirse iki rekât kuşluk namazını kılar. (İbn Useymin)

66- İnsan devam ettiği zaman nafile vacip haline gelmez: Meşru olan nafile namaz veya orucu kesmek caizdir. Lakin tamamlamak daha faziletlidir. Ancak hac ve umre bundan hariçtir. Kişinin, nafile olsa da hac veya umreyi tamamlaması vacip olur. (İbn Baz)

67- Vitir kılarken sabah ezanı okunursa: Namazın tamamlanmasında hiçbir sakınca yoktur. (İbn Useymin)

68- Gecenin başında vitir yapan, gecenin sonunda tekrar kalkarsa: Kolayına geldiği gibi ikişer rekât vitirsiz şef’ namazı kılar. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Bir gecede iki vitir yoktur” buyurmuştur. (İbn Baz)

69- İSTİHARE NAMAZININ ŞEKİLLERİ: Diğer nafile namazlar gibi iki rekât namaz kılarsın ve selamdan sonra hadiste gelen istihare duasını yaparsın. (İbn Baz)

70- Hacet namazı ve Kur’ân ezberleme namazı: Her ikisi de sahih değildir. Bu tür şeyler ancak şer’i delil ile tespit edilebilir. (İbnUseymin)

NOT : DEVAM EDECEĞİZ KARDEŞLERİM  SELAMETLE

 

 

Bu yazı 54994 kez okundu.

Yazar Hakkında

Yazı Sayısı : 489

Yorumlar (1)

Yorum Yaz

© 2013 Yaradan.com

Yukarı Dön